2.4. Logowanie do rejestratora BCS przez smartfon z systemem Android

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.

Program BCS Viewer Lite dedykowany jest dla urządzeń mobilnych typu smartfon z systemem Adroid i pozwala na podgląd wideo z rejestratorów BCS oraz kamer IP marki BCS. Program BCS Viewer Lite dla systemów Android umożliwia podgląd na żywo (live), sterowanie kamerami obrotowymi PTZ, odtwarzanie z archiwum, wykonywanie zrzutów ekranu (zdjęć) oraz lokalne nagrywanie na smartfonie. BCS Viewer Lite obsługuje wszystkie typy połączeń z rejestratorami BCS: połączenie bezpośrednie lub przez Chmurę P2P.

Włącz w smartfonie sklep z aplikacjami czyli serwis Play (chodzi o serwis Google-Play), następnie wyszukaj i zainstaluj aplikację o nazwie BCS Viewer Lite.

Uruchom aplikację BCS Viewer Lite. Na ekranie startowym znajdują się 2 ikony: Kamera (do obsługi rejestratorów i kamer) oraz Drzwi (do obsługi wideodomofonów BCS). Wybierz pierwszą opcję czyli Kamera.

1_bcs_viewer_lite_kamera_drzwi

W lewym górnym rogu kliknij przycisk Menu i wybierz opcję Menadżer urządzeń.

2_bcs_viewer_lite_menu

Aby dodać nowe urządzenie w prawym górnym rogu kliknij przycisk +.

3_bcs_viewer_lite_dodanie_rejestratora_bcs

Dostępne są różne opcje dodawania urządzenia, ale w sieci lokalnej wykorzystuje się dostęp przez IP dlatego wybierz opcję IP/Domena.

4_bcs_viewer_lite_ip_domena

Wypełnij formularz:

Nazwa – wpisz dowolną nazwę,

Adres – wpisz adres rejestratora (jeśli go nie zmieniałeś wpisz domyślny 192.168.1.108),

Port – wpisz port TCP (jeśli go nie zmieniałeś to wpisz domyślny 37777),

Nazwa użytk. – wpisz login do rejestratora (domyślny login do admin),

Hasło – wpisz hasło do rejestratora (domyślne hasło to admin),

Podgląd – wybierz typ strumienia do podglądu na żywo (Główny strumień o lepszej jakości lub Extra strumień o gorszej jakości),

Odtwarzanie – wybierz typ strumienia do odtwarzania (Główny strumień o lepszej jakości lub Extra strumień o gorszej jakości).

5_bcs_viewer_lite_menadzer_urzadzen

Nowe urządzenie zostało dodane i jest widoczne w menadżerze urządzeń.

Aby wyświetlić kamery w lewym górnym rogu kliknij przycisk Menu i wybierz opcję Podgląd.

6_bcs_viewer_lite_podglad_rejestratora_bcs

Następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk z ikoną kamery.

7_rejestrator_podglad_na_smartfonie_android

Znajduje się tam dodane urządzenie (rejestrator). Aby rozświetlić listę kamer kliknij strzałkę znajdującą się z lewej strony urządzenia.

Przy pierwszym logowaniu może się zdarzyć, że na liście wyświetli się tylko jedna kamera. Włącz jej podgląd, następnie ją wyłącz i wtedy program odświeży listę dostępnych kanałów i wyświetli wszystkie kamery.

Z listy kamer wybierz te, które chcesz wyświetlić. Poszczególne kamery możesz zaznaczyć lub odznaczyć w kółkach po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Podgląd na żywo (w nawiasie podana jest liczba zaznaczonych kamer).

8_bcs_viewer_lite_wybor_kamer

Rozświetlą się zaznaczone kamery. Jeśli wybrałeś kilka kamer to podgląd jest w odpowiednim podziale ekranu, ale klikając dwukrotnie na jednej z kamer możesz ją wyświetlić na pełny ekran. Przesuwając palcem w prawo lub lewo możesz przerzucić podgląd na kolejną kamerę lub grupę kilku kamer (w zależności od podziału ekranu). Pod ekranem podglądu znajdują się przyciski zmiany podziału ekranu, przycisk zatrzymania podglądu, przycisk zapisywania ulubionego układu kamer, przycisk wykonywania zdjęć, przycisk lokalnego nagrywania, przycisk wyostrzający nazwę kamery i datę z zegarem, przycisk łączności interkomowej, przycisk sterowania kamerami PTZ, oraz dodatkowe przyciski (działające tylko z określonymi modelami rejestratorów). Odwrócenie smartfonu iPhone o 90 stopni powoduje automatyczne odwrócenie obrazu.

9_rejestrator_bcs_bcs_viewer_lite

Aby odtworzyć nagranie z rejestratora w lewym górnym rogu kliknij przycisk Menu i wybierz opcję Odtwarzanie. W dowolnym oknie kliknij przycisk +, a następnie ustal interesujący zakres czasowy oraz klikając na urządzeniu wybierz kamerę do odtworzenia. Po wybraniu kamery rozpoczyna się odtwarzanie. Pod podglądem z kamer znajduje się oś czasu, którą można przesuwać i w ten sposób przewijać nagranie. Oś czasu można powiększać (rozciągając 2 palcami) i w ten sposób precyzyjniej przewijać nagranie. Pod ekranem podglądu znajdują się dodatkowe przyciski: zwalniania, pauzy, przyspieszania, przerzucania kolejnej klatki, aparatu, nagrywania lokalnego, włączania odsłuchu audio i zatrzymywania.

>>> Przeczytaj kolejny rozdział przewodnika: 2.5. Logowanie do rejestratora BCS przez tablet z systemem Android

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.