2.3. Logowanie do rejestratora BCS przez program Smart PSS

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.

Program SmartPSS dedykowany jest do komputerów z systemem Windows i pozwala na pełną obsługę rejestratorów BCS: podgląd na żywo (live), odtwarzanie z archiwum i zmianę ustawień.

Program Smart PSS wymaga uruchomienia na koncie administratora (jeśli korzystasz z komputera na uprawnieniach użytkownika lub gościa to korzystanie z programu nie jest możliwe).

Program Smart PSS możesz pobrać ze strony www.bcscctv.pl . Zwróć uwagę, aby pobrać właściwy program bo w sieci dostępna jest też starsza wersja PSS, która nie obsługuje nowszych rejestratorów. Przy uruchomieniu programu Smart PSS pojawia się okno logowania. Jest to zabezpieczenie tylko programu Smart PSS, dlatego login i hasło nie mają nic wspólnego z loginem i hasłem rejestratora BCS. Domyślny login w programie Smart PSS to admin, a hasło to admin. Jeśli zaznaczysz opcję Pamiętaj hasło, to przy ponownym uruchomieniu aplikacji Smart PSS nie będziesz już musiał się logować.

Uruchomienie i logowanie do programu Smart PSS

Uruchomienie i logowanie do programu Smart PSS

Przy pierwszym uruchomieniu system Windows może wyświetlić komunikat, że zapora systemu Windows zablokowała niektóre funkcje tego programu. Koniecznie wybierz opcję Odblokuj, w przeciwnym wypadku niektóre funkcje programu mogą nie działać prawidłowo. Główne okno w programie Smart PSS zawiera odnośniki do poszczególnych funkcji. Najistotniejsze są 4 ikony: Start (wyświetla główne okno programu), Podgląd (otwiera kartę podglądu kamer), Nagrania (otwiera kartę odtwarzania nagrań) oraz Urządzenia (otwiera kartę dodawania urządzeń).

Najważniejsze funkcje w programie Smart PSS

Najważniejsze funkcje w programie Smart PSS

Aby dodać rejestrator do programu SmartPSS wybierz opcję Urządzenia.

W górnej tabeli znajdują się wszystkie urządzenia, jakie program wykrył w sieci lokalnej LAN. Powinieneś tam widzieć swój rejestrator. Jeśli go nie widzisz to kliknij przycisk Odśwież. Następnie zaznacz rejestrator z lewej strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj. Wyświetli się komunikat Na pewno chcesz dodać to urządzenie? Wybieramy OK.

Automatyczne wykrywanie urządzeń w programie SmartPSS

Automatyczne wykrywanie urządzeń w programie SmartPSS

Jeśli automatyczne wyszukanie rejestratora nie działa, to może to być spowodowane blokadą zapory systemu Windows lub blokadą programu antywirusowego. W takim wypadku możesz ręcznie dodać rejestrator. Wybierz opcję Dodaj ręcz. i wypełnij formularz: Tytuł – wpisz dowolną nazwę, Register mode – wybierz IP/Domain, IP/Nazwa domeny – wpisz adres rejestratora (jeśli go nie zmieniałeś wpisz domyślny 192.168.1.108), Port – wpisz port TCP (jeśli go nie zmieniałeś to wpisz domyślny 37777), Typ – wybierz DVR, Nazwa grupy – wybierz Domyślna grupa, Nazwa użyt. – wpisz login do rejestratora (domyślny login do admin), Hasło – wpisz hasło do rejestratora (domyślne hasło to admin). Po wypełnieniu w/w pól zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Ręczne dodawanie rejestratora do programu Smart PSS

Ręczne dodawanie rejestratora do programu Smart PSS

Po dodaniu rejestrator pojawia się w dolnej tabeli, która wyświetla urządzenia dodane do programu. W kolumnie Status początkowo wyświetla się komunikat Brak połączenia, ale po kilku sekundach powinien się zmienić na Połączony. Jeśli status nie zmienia się na Połączony, to sprawdź czy adresacja IP w rejestratorze jest zgodna z adresacją komputera (więcej w rozdziale 1.).

Po prawidłowym dodaniu rejestratora możesz przyciskiem Start (w górnej części programu) powrócić do głównego ekranu i wybrać opcję Podgląd.

Smart PSS z prawidłowo dodanym rejestratorem BCS

Smart PSS z prawidłowo dodanym rejestratorem BCS

Na karcie podglądu w dole możesz wybrać podział ekranu (przykładowo dla rejestratora 8-kanałowego wybierz podział na 8 okien). Z prawej strony znajduje się lista grup zawierająca dodane rejestratory z kamerami. Klikając na symbol + przy grupie, a następnie na symbol + przy rejestratorze ukaże się lista kamer z danego rejestratora. Aby włączyć kamerę możesz podwójnie na niej kliknąć lub chwycić myszką i przeciągnąć na dowolne pole podglądu. Jeśli chcesz włączyć wszystkie kamery z rejestratora to podwójnie kliknij na rejestratorze lub chwyć rejestrator myszką i przeciągnij na pierwsze pole podglądu. W identyczny sposób (poprzez podwójne kliknięcie lub przeciągnięcie) możesz też włączyć wszystkie kamery z grupy.

Karta podglądu live w programie Smart PSS

Karta podglądu live w programie Smart PSS

>>> Przeczytaj kolejny rozdział przewodnika: 2.4. Logowanie do rejestratora BCS przez smartfon z systemem Android

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.