2.2. Logowanie do rejestratora BCS przez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.

Dostęp do rejestratora BCS przez przeglądarkę Mozilla Firefox działa tylko na komputerach z systemem Windows i umożliwia pełną obsługę: podgląd na żywo (live), odtwarzanie z archiwum, zmiana ustawień.

Aby zalogować się do rejestratora BCS przez przeglądarkę internetową Firefox wpisz w pasku adresu jego adres. Adres musisz wpisać w pasku adresu, a nie w pasku wyszukiwarki Google, Live Search itp. Adres poprzedź przedrostkiem http://

Jeśli w rejestratorze zmieniałeś port HTTP (domyślny 80, więcej informacji w rozdziale 1.3.) to za adresem dopisz dwukropek i aktualny nr portu HTTP.

Przykładowo jeśli adres IP rejestratora to 192.168.1.108, a port HTTP jest ustawiony na 81 to w pasku adresu wpisz: http://192.168.1.108:81

Przy pierwszym logowaniu wyświetli się komunikat o konieczności instalacji Plugin’u. Jest to dodatek wymagany do obsługi rejestratora w przeglądarce. Kliknij Instaluj i wtedy Plugin zostanie pobrany z rejestratora.

Informacja o wymaganym pluginie

Informacja o wymaganym pluginie

W następnym kroku wyświetla się pytanie czy pobrany plik ma zostać zapisany. Wybierz opcję Zapisz plik.

Pobiranie i zapisanie dodatku do przeglądarki Firefox

Pobiranie i zapisanie dodatku do przeglądarki Firefox

Gdy dodatek zostanie pobrany musisz go odszukać na liście pobranych plików i uruchomić.

Uruchomienie dodatku

Uruchomienie dodatku


Ilustracja 18: Logowanie do rejestratora BCS przez przeglądarkę Firefox

Po instalacji dodatku zalecane jest ponowne uruchomienie przeglądarki. Po wpisaniu adresu rejestratora w górnej części okna wyświetla się komunikat o zablokowanych wtyczkach. Kliknij przycisk Zezwól, w nowym oknie dla wszystkich wtyczek wybierz opcję Pozwól i zapamiętaj oraz zatwierdź przyciskiem OK.

W oknie logowania musisz wpisać login i hasło do rejestratora. Rejestrator posiada domyślnie 2 konta: admin i 888888, ale tylko pierwsze posiada uprawnienia dostępu przez sieć. Zatem w polu Nazwa użytk. wpisz admin, a w polu hasło wpisz admin (chyba, że hasło zostało zmienione lub utworzono nowego użytkownika). Na tym etapie można wybrać typ połączenia: LAN lub WAN. Opcja LAN jest zalecana do połączenia w sieci lokalnej i pozwala na swobodny wybór wyświetlanych kamer oraz ich jakości (poprzez wskazanie strumienia głównego lub dodatkowego). Opcja WAN ogranicza wybór strumieni i narzuca własne zalecenia (w zależności od liczby wyświetlanych kamer i podziału ekranu). W tym rozdziale omawiamy łączność przez sieć lokalną zatem wybierz opcję LAN i zatwierdź przyciskiem Login.

Logowanie do rejestratora BCS przez przeglądarkę Firefox

Logowanie do rejestratora BCS przez przeglądarkę Firefox

Po zalogowaniu wyświetla się interfejs sieciowy rejestratora. Z lewej strony znajduje się lista kamer. Po najechaniu na daną kamerę można włączyć jej podgląd poprzez wybór strumienia głównego lub extra strumienia (dodatkowego). Pod listą kamer jest tez opcja Otwórz wszystkie umożliwiająca jednoczesne wyświetlenie wszystkich kamer. Obok tego przycisku jest też rozwijane pole do wskazania strumienia. Jeśli masz problem z wyświetleniem kamer, to może to być spowodowane programem antywirusowym lub innym zabezpieczeniem (można chwilowo zablokować program antywirusowy, zaporę systemu Windows lub inne programy zabezpieczające i wtedy sprawdzić wyświetlanie kamer).

Panel podglądu live w przeglądarce Mozilla Firefox

Panel podglądu live w przeglądarce Mozilla Firefox

>>> Przeczytaj kolejny rozdział przewodnika: 2.3. Logowanie do rejestratora BCS przez program Smart PSS

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.