2.1. Logowanie do rejestratora BCS przez przeglądarkę internetową Internet Explorer

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.

Dostęp do rejestratora BCS przez przeglądarkę Internet Explorer działa tylko na komputerach z systemem Windows i umożliwia pełną obsługę: podgląd na żywo (live), odtwarzanie z archiwum, zmiana ustawień.

Aby zalogować się do rejestratora BCS przez przeglądarkę internetową Internet Explorer wpisz w pasku adresu jego adres (nadany w rozdziale 1.). Adres musisz wpisać w pasku adresu, a nie w pasku wyszukiwarki Google, Live Search itp. Adres rejestratora poprzedź przedrostkiem http://

Jeśli w rejestratorze zmieniałeś port HTTP (domyślny 80, więcej informacji w rozdziale 1.3.) to za adresem dopisz dwukropek i aktualny nr portu HTTP.

Przykładowo jeśli adres IP rejestratora to 192.168.1.108, a port HTTP jest ustawiony na 81 to w pasku adresu wpisz: http://192.168.1.108:81

Przy pierwszym logowaniu wyświetli się komunikat o konieczności instalacji Plugin’u. Jest to dodatek wymagany do obsługi rejestratora w przeglądarce. Kliknij Instaluj i wtedy Plugin zostanie pobrany z rejestratora.

Komunikat o konieczności instalacji pluginu

Komunikat o konieczności instalacji pluginu

W następnym kroku wyświetla się pytanie czy pobrany plik ma być uruchomiony czy zapisany. Wybierz opcję Uruchom.

Uruchamianie pobranego pluginu w przeglądarce IE

Uruchamianie pobranego pluginu w przeglądarce IE

Pojawia się kolejne pytanie czy faktycznie chcesz uruchomić to oprogramowanie – zatem jeszcze raz klikasz Uruchom. Dodatek się instaluje i następnie wyświetla się okno logowania. Jeśli na tym etapie pojawia się problem z instalacją, to przed kliknięciem przycisku Uruchom zamknij przeglądarkę Internet Explorer.

Instalacja pluginu w przeglądarce Internet Explorer

Instalacja pluginu w przeglądarce Internet Explorer

W oknie logowania musisz wpisać login i hasło do rejestratora. Rejestrator posiada domyślnie 2 konta: admin i 888888, ale tylko pierwsze posiada uprawnienia dostępu przez sieć. Zatem w polu Nazwa użytk. wpisz admin, a w polu hasło wpisz admin (chyba, że hasło zostało zmienione lub utworzono nowego użytkownika). Na tym etapie można wybrać typ połączenia: LAN lub WAN. Opcja LAN jest zalecana do połączenia w sieci lokalnej i pozwala na swobodny wybór wyświetlanych kamer oraz ich jakości (poprzez wskazanie strumienia głównego lub dodatkowego). Opcja WAN ogranicza wybór strumieni i narzuca własne zalecenia (w zależności od liczby wyświetlanych kamer i podziału ekranu). W tym rozdziale omawiamy łączność przez sieć lokalną zatem wybierz opcję LAN i zatwierdź przyciskiem Login.

Logowanie do rejestratora BCS przez Internet Explorer

Logowanie do rejestratora BCS przez Internet Explorer

Po zalogowaniu wyświetla się interfejs sieciowy rejestratora. Z lewej strony znajduje się lista kamer. Po najechaniu na daną kamerę można włączyć jej podgląd poprzez wybór strumienia głównego lub extra strumienia (dodatkowego). Pod listą kamer jest tez opcja Otwórz wszystkie umożliwiająca jednoczesne wyświetlenie wszystkich kamer. Obok tego przycisku jest też rozwijane pole do wskazania strumienia. Jeśli masz problem z wyświetleniem kamer, to może to być spowodowane programem antywirusowym lub innym zabezpieczeniem (można chwilowo zablokować program antywirusowy, zaporę systemu Windows lub inne programy zabezpieczające i wtedy sprawdzić wyświetlanie kamer).

Panel podglądu live w przeglądarce Internet Explorer

Panel podglądu live w przeglądarce Internet Explorer

Najczęstsza przyczyna problemów z obsługą rejestratora BCS w przeglądarce IE to ustawiony wysoki poziom zabezpieczeń w Internet Explorer. Ten poziom zabezpieczeń blokuje instalację lub uruchomianie niektórych dodatków. Są 2 rozwiązania tego problemu: globalne obniżenie poziomu zabezpieczeń w przeglądarce IE lub zmiana poziomu zabezpieczeń tylko dla obsługi rejestratora. Drugi sposób jest trochę bardziej czasochłonny, ale nie obniża poziomu bezpieczeństwa dlatego jest bardziej zalecany. W przeglądarce Internet Explorer odszukaj zakładkę Narzędzia i wybierz z niej Opcje internetowe. W otwartym oknie przełącz się na kartę Zabezpieczenia i zaznacz strefę Zaufane witryny.

Opcje internetowe w przeglądarce Internet Explorer

Opcje internetowe w przeglądarce Internet Explorer

Kliknij przycisk Witryny aby otworzyć okno dodawania zaufanych adresów. W polu Dodaj tę witrynę sieci web do strefy wpisz adres rejestratora. Adres poprzedź przedrostkiem http://

Przykładowo jeśli adres rejestratora to 192.168.1.108, to wpisz: http://192.168.1.108

Przed zatwierdzeniem adresu przyciskiem Dodaj musisz wyłączyć opcję Żądaj weryfikacji serwera https dla każdej witryny w tej strefie.

Dodanie adresu rejestratora do listy witryn zaufanych

Dodanie adresu rejestratora do listy witryn zaufanych

Po dodaniu adresu rejestratora do strefy witryn zaufanych, musisz jeszcze ustawić odpowiedni poziom zabezpieczeń dla tej strefy. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy i w liście ustawień wybierz opcję Włącz dla wszystkich opcji mających w nazwie słowo ActiveX.

Zmiana poziomu zabezpieczeń dla witryn zaufanych

Zmiana poziomu zabezpieczeń dla witryn zaufanych

>>> Przeczytaj kolejny rozdział przewodnika: 2.2. Logowanie do rejestratora BCS przez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.