1.3. Podłączenie rejestratora BCS do sieci z routerem

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.

Najczęściej rejestratory są podłączane do sieci wyposażonych w router. Router to urządzenie zarządzające ruchem w lokalnej sieci komputerowej oraz umożliwiające dostęp do sieci zewnętrznej WAN (czyli do internetu). Każdy router posiada wbudowany switch (przełącznik) z kilkoma gniazdami RJ-45 opisanymi jako LAN (do podłączenia urządzeń lokalnych np. komputerów, telewizora typu Smart TV, rejestratora CCTV itp). Jeśli ilość portów LAN w routerze jest za mała, to możesz je rozszerzyć stosując dowolny niezarządzalny switch. Większość nowych routerów posiada też zintegrowany moduł radiowy udostępniający sieć bezprzewodową WI-FI. Każdy router posiada też gniazdo do podłączenia z internetem. Gniazdo do podłączenia internetu najczęściej opisane jest jako WAN i jeśli jest w formie gniazda RJ-45 to jest to tzw. router DSL (najczęściej stosowany przy internecie rozprowadzanym przez lokalne firmy „osiedlowe”, internet z kablówki, internet radiowy). W przypadku łącza internetowego typu Neostrada stosuje się routery ADSL z wbudowanym modemem i gniazdem RJ-11 do podłączenia linii telefonicznej.

Jeśli podłączasz rejestrator do sieci poprzez router to potrzebujesz 2 kable zakończone wtykami RJ-45. Pierwszym kablem podłącz kartę sieciową rejestratora do gniazda w routerze. Drugim kablem podłącz kartę sieciową komputera do kolejnego gniazda w routerze. Większość routerów ma funkcję AUTO MDI-MDIX, dzięki czemu nawet jeśli użyjesz kabla skrosowanego to połączenie powinno działać prawidłowo. Jeśli router posiada łączność bezprzewodową WI-FI to teoretycznie możesz komputer podłączyć przez WI-FI, ale pewniejsze jest podłączenie przewodowe (niektóre routery dla urządzeń podłączanych bezprzewodowo stosują odrębne ustawienia sieciowe i może to znacznie utrudnić konfigurację).

Dla uniknięcia dodatkowych problemów z łącznością wyłącz w komputerze sieć bezprzewodową WI-FI oraz ew. inne dostępy do internetu (internet mobilny GSM, LTE).

Teraz musisz dostosować adresację rejestratora do adresacji narzuconej przez router czyli obowiązującej w całej sieci lokalnej. W menu rejestratora BCS wejdź do zakładki USTAWIENIA > SIEĆ

Główne menu rejestratora BCS

Główne menu rejestratora BCS

Z menu po lewej stronie wybierz podzakładkę TCP/IP i zaznacz funkcję DHCP. Następnie zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Zakładka TCP/IP i włączony tryb DHCP

Zakładka TCP/IP i włączony tryb DHCP

Funkcja DHCP to tzw. adresacja dynamiczna, która pobiera parametry sieciowe z routera (czyli router przydzieli rejestratorowi adres IP, poda właściwą maskę podsieci i adres bramy). Po kilkunastu sekundach wejdź ponownie do zakładki USTAWIENIA > SIEĆ > TCP/IP. W odpowiednich polach powinny być widoczne parametry sieciowe nadane rejestratorowi przez router. Zanotuj je wszystkie na kartce, a następnie wyłącz funkcję DHCP poprzez ustawienie trybu Statyczny. Funkcja DHCP potrzebna jest tylko do ustalenia, jaka adresacja jest stosowana w danej sieci. Docelowo nie możesz zostawić rejestratora z adresacją dynamiczną DHCP, bo każde ponowne uruchomienie rejestratora lub routera (np. związane z awarią zasilania) może skutkować przydzieleniem rejestratorowi innego adresu IP. Aby mieć pewność połączenia ustaw parametry sieciowe ręcznie. Ważne, aby parametry były zgodne z adresacją pozostałych urządzeń – w tym pomocne będą parametry pobrane przez DHCP i zanotowane na kartce.

Maska podsieci – Musi identyczna we wszystkich urządzeniach więc przepisz ją z kartki bez jakichkolwiek zmian.

Brama – Musi identyczna we wszystkich urządzeniach więc przepisz ją z kartki bez jakichkolwiek zmian.

Preferowany DNS – Tutaj możesz powtórzyć adres bramy lub wpisać adres 8.8.8.8

Alternatywny DNS – Tutaj wpisz 8.8.4.4.

Adres IP – Pierwsze 3 człony adresu muszą być takie same we wszystkich urządzeniach w sieci więc przepisz je z kartki. Ostatnie człony muszą być różne dla poszczególnych adresów więc końcówkę możesz dowolnie wybrać z zakresu od 1 do 253. Przykładowo jeśli przy włączonej adresacji automatycznej DHCP rejestrator otrzymał adres 192.168.2.198 to przy ręcznym adresowaniu pierwsze 3 człony przepisz identycznie: 192.168.2 . Aby uniknąć konfliktu z innym urządzeniem, w ostatnim polu najlepiej jest wpisać jakiś środkowy i nietypowy adres np. 77. Jeśli chcesz mieć pewność, że ustawiany adres nie jest już zajęty przez inne urządzenie (np. komputer) to musisz to fizycznie sprawdzić. W domach prywatnych i małych biurach ryzyko konfliktu w adresie jest dość niewielkie i możesz nadać adres „w ciemno”. W dużych przedsiębiorstwach posiadających kilkadziesiąt komputerów ryzyko konfliktu jest spore, ale w takich obiektach najczęściej jest administrator zarządzający siecią i to on poda Ci wszystkie parametry sieciowe dla rejestratora. W obiektach średniej wielkości możesz spróbować samodzielnie sprawdzić adresy poszczególnych komputerów.

W zależności od posiadanego systemu operacyjnego dostęp do ustawień sieciowych może się trochę różnić. Poniżej znajdują się przykłady dla popularnych systemów Windows.

Windows XP Kliknij: Przycisk Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne > Szczegóły

Windows Vista Kliknij: Przycisk Start > Panel sterowania > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zarządzaj połączeniami sieciowymi > Połączenie lokalne > Szczegóły

Windows 7 / 8 / 8.1 Kliknij: Przycisk Start > Panel sterowania > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia karty sieciowej > Połączenie lokalne > Szczegóły

W otwartym oknie wyświetlą się parametry sieciowe danego komputera, w tym m.in. informacja o adresie IP. Jeśli dany adres IP jest już wykorzystywany przez jakieś urządzenie, to dla rejestratora należy przydzielić inny adres.

Jeśli podłączasz rejestrator BCS do sieci z routerem, to z pewnością docelowo będziesz chciał uzyskać do niego zdalny dostęp przez internet. W związku z tym warto już na tym etapie zmienić jedno ustawienie, które jest zalecane dla łączności z zewnątrz.

W menu rejestratora BCS wejdź do zakładki USTAWIENIA > SIEĆ > POŁĄCZENIE. W tym miejscu ustawia się m.in. porty komunikacyjne. Każdy z portów odpowiada za inną formę łączności, ale na tym etapie zmień tylko port oznaczony jako HTTP. Domyślnie port HTTP ustawiony jest na 80, ale przy zdalnym dostępie przez port 80 mogą występować dodatkowe komplikacje dlatego zalecana jest jego zmiana np na 81. Po zmianie portu HTTP na 81 zatwierdź operację przyciskiem Zapisz.

Zmiana portu HTTP

Zmiana portu HTTP

>>> Przeczytaj kolejny rozdział przewodnika: 2. Logowanie do rejestratora BCS w sieci lokalnej LAN

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.