1.2. Podłączenie rejestratora BCS do sieci ze switchem

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.

Switch nazywany również jako przełącznik jest urządzeniem pozwalającym na wzajemną komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami (ilość urządzeń uzależniona od ilości portów w przełączniku). Switch nie zarządza ruchem sieciowym, nie posiada swojego adresu IP, ani nie nadaje adresacji urządzeniom. Switch jest urządzeniem „przeźroczystym” czyli tylko przepuszcza sygnały bez ingerencji w nie. Na rynku są też przełączniki zarządzalne, w których można konfigurować wybrane parametry. Zarządzalne switche stosuje się tylko w dużych instalacjach, a tam najczęściej jest administrator zarządzający siecią i dzięki temu nie musisz osobiście konfigurować sieci z przełącznikiem zarządzalnym. W rozdziale skupimy się tylko na klasycznych switchach niezarządzalnych.

Jeśli podłączasz rejestrator do sieci poprzez switch to potrzebujesz 2 kable zakończone wtykami RJ-45. Pierwszym kablem podłącz kartę sieciową rejestratora do gniazda w przełączniku. Drugim kablem podłącz kartę sieciową komputera do kolejnego gniazda w przełączniku. Większość przełączników (switchy) ma funkcję AUTO MDI-MDIX, dzięki czemu nawet jeśli użyjesz kabla skrosowanego to połączenie powinno działać prawidłowo.

Dla uniknięcia dodatkowych problemów z łącznością wyłącz w komputerze sieć bezprzewodową WI-FI oraz ew. inne dostępy do internetu (internet mobilny GSM, LTE).

Teraz musisz dostosować adresację IP komputera do adresacji rejestratora. Domyślny adres IP w rejestratorach BCS to 192.168.1.108, a domyślna maska podsieci to 255.255.255.0

Dla prawidłowej łączności maski podsieci w obu urządzeniach muszą być takie same, natomiast adresy IP muszą być identyczne w pierwszy 3 członach (czyli tylko końcówka musi być inna).

Najczęściej karta sieciowa komputera ma włączoną funkcję DHCP „Uzyskaj adres IP automatycznie”, która pobiera adres z routera. W tym rozdziale opisujemy podłączenie przez switch, ale bez routera zatem adres IP musisz samodzielnie ustawić. W zależności od posiadanego systemu operacyjnego dostęp do ustawień sieciowych może się trochę różnić. Poniżej znajdują się przykłady dla popularnych systemów Windows.

Windows XP Kliknij: Przycisk Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne > Właściwości > Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Windows Vista Kliknij: Przycisk Start > Panel sterowania > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zarządzaj połączeniami sieciowymi > Połączenie lokalne > Właściwości > Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Windows 7 / 8 / 8.1 Kliknij: Przycisk Start > Panel sterowania > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia karty sieciowej > Połączenie lokalne > Właściwości > Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

W otwartym oknie należy wybrać opcję „Użyj następującego adresu IP”.

Jeśli w/w opcja była już wybrana i w pozostałych polach znajdowały się jakieś parametry to zanotuj je wszystkie na kartce bo w przyszłości mogą być potrzebne (jeśli komputer jest podłączany do innych sieci przy pomocy tej samej przewodowej karty sieciowej, to po zakończeniu obsługi rejestratora BCS należy przywrócić pierwotne dla tej karty).

Aby dostosować adresację do adresacji rejestratora wypełnij odpowiednio pola:

Adres IP: tutaj pierwsze 3 człony muszą być takie same jak w rejestratorze, a końcówka musi być inna (czyli przykładowo możesz wpisać 192.168.1.100

Maska podsieci: tutaj wpisujesz dokładnie taką samą maskę jaka jest ustawiona w rejestratorze (czyli wpisz 255.255.255.0).

Pozostałe pola nie są potrzebne więc zostawiamy puste i zamykamy okno przyciskiem OK. Poprzednie okno też zamykamy przyciskiem OK.

Teraz możesz przejść do rozdziału „2. Logowanie do rejestratora BCS w sieci lokalnej LAN”

>>> Przeczytaj kolejny rozdział przewodnika: 1.3. Podłączenie rejestratora BCS do sieci z routerem

Ten artykuł jest fragmentem z przewodnika „Instrukcja konfiguracji rejestratora BCS”. Kliknij tutaj i zakup pełną wersję przewodnika w promocyjnej cienie 35 zł. Pełna wersja jest dostępna w wygodnym do wydruku formacie PDF i zawiera dodatkowe informacje o uruchomieniu dostępu przez zewnętrzną sieć internetową.